De openbare ruimte verandert continu. Gebouwen, verkeer, mensen, voertuigen, communicatie, groen, recreatie; de openbare ruimte is van ons allemaal en is steeds in beweging. Wat betekent dat voor de materialisatie?

 

Waar vroeger nog werd gesproken over een plek of plaats gaat het nu over de beleving van de ruimte. Door online shops verdwijnt de directe retail steeds meer uit het straatbeeld en komt daar meer beleving voor terug. Hoe kunnen plekken een relatie met de gebruiker krijgen, en een eigen identiteit, met activiteiten zodat de bezoeker terugkomt? Daarnaast komt er meer plaats voor groen, niet alleen in perken, maar ook gecombineerd met straatmeubilair, en de natuur wordt de stad binnengehaald met urban farming, bijenhotels en groene gevels.

Het transport verandert; deelfietsen en deelauto’s zijn in opkomst, en het autovrij maken van binnensteden en elektrisch rijden heeft consequenties voor de inrichting van de openbare ruimte. Energie wordt lokaal duurzaam opgewekt, en de problemen die ontstaan door wateroverlast vanwege de verharding worden opgelost door groene daken en watervasthoudende materialen, of juist met mooi vormgegeven goten. En urban mining maakt dat al die oude materialen weer in een andere vorm worden toegepast. De stad van de toekomst is duurzaam, verkeersveilig, en groen.

Cees Donkers vertegenwoordigt de sector Urban & Landscapes. Tot aan zijn pensioen in 2015 was hij stedelijk architect van de stad Eindhoven.

Donkers heeft de buurt waarin hij woont, Witte Dorp, herontwikkeld, net als De Witte Dame van Philips als een start aan de transformatie van de voormalige Philips-fabrieken. Hij hielp Eindhoven af van het imago als ‘lelijkste stad van Nederland’ en gaf het de status van designparel.

Ook begon Donkers een aantal open debatten over de ontwikkeling van Eindhoven en startte, samen met de Technische Universiteit en Design Academy Eindhoven, het ‘city as a lab’-project. In dit project staat onderzoek naar stedelijke verfraaiing centraal.

Hij is de oprichter van het Architectonisch Centrum Eindhoven en Brabant Academy, een online platform voor onderzoek in stedelijke planning, en heeft een prijs gekregen van het ministerie van stedelijke planning. Donkers heeft een groot internationaal netwerk van startups en jonge professionals en geeft lezingen en workshops over stedelijke transformatie.